برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

پایان نامه

منابع تحقیق c (5729)

4-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………..404-2 نتایج حل با روش دقیق محدودیت-Ԑ………………………………………………………………………………404-3 شرحی بر نحوه طراحی NSGA-II………………………………………………………………………………….41 4-3-1 عملکردچرخه ای…………………………………………………………………………..45 4-3-2 نخبه گرایی……………………………………………………………………………………45 4-3-3 تقاطع…………………………………………………………………………………………….47 4-3-4جهش……………………………………………………………………………………………47 4-3-5 شروط توقف………………………………………………………………………………………………..504- 4 شرحی بر نحوه طراحی MOPS………………………………………………………………………………….514-5 اجرای الگوریتمها…………………………………………………………………………………………….52 4-5-1 نتایج Read more…

پایان نامه

منابع تحقیق c (5728)

بند چهارم: ویژگی های رسانه نوین36گفتار دوم: مقایسه تطبیقی میان رسانه های سنتی و رسانه های نوین37بخش دوم: وضع قوانین مربوط به رسانه های نوین42فصل اول: چارچوب حقوقی رسانه ها43گفتار اول: وضع مقررات برای رسانه Read more…

پایان نامه

دانلود مقاله c (5726)

1 – 1 – 9 – ضرورت انجام تحقیق ………………………………………………………………………………………………………. 81 – 1 – 10 – بحث ونتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………. 101 – 2 – مقام زن در جهان بینی اسلامی ……………………………………………………………………………………………….. 111 – 2 – Read more…

پایان نامه

دانلود مقاله c (5725)

5-2- نرم افزار شبیه سازی KiKS485-3- محیط های شبیه سازی515-4- نتایج شبیه سازی53 5-4-1-موفقیت در رسیدن به هدف (GR)53 5-4-2-امنیت مسیر طی شده تا هدف (SF)53 5-4-3-سرعت مسیر طی شده تا هدف (SP)535-5- بحث و Read more…

پایان نامه

دانلود مقاله c (5724)

تحلیل توابع عکس العمل آنیتوابع واکنش آنی ابزار مفیدی برای تحلیل رفتار پویایی متغیرهای مدل هنگام وقوع شرک های غیرقابل پیش بینی در دیگر متغیرهای مدل می باشد، بنابراین از این ابزار می توان برای Read more…

پایان نامه

دانلود تحقیق c (5723)

2-3-5 ضرورت هوشمندی کسب و کار252-3-6 ﻓﺮآﻳﻨﺪ هوشمندی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر262-3-7 یکپارچگی برنامه های مختلف در زمینه هوشمندی کسب وکار282-3-8 ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی در ﻫﻤﻪ ﺳﻄﻮح ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ302-4 تکنیک های رتبه بندی332-4-1 الگوی فرایند تحلیل Read more…

پایان نامه

پایان‌نامه ارشد رایگان c (5722)

2-8 مفهوم حلال در صنعت حمل و نقل……………………………………………………………… 392-8-1 استفتائات مراجع تقلید در مورد حمل و نقل عمومی……………………………….. 412-8-1-1 استفتائات مقام معظم رهبری در مورد حمل و نقل عمومی……………………… 412-8-1-2 استفتائات آیت‌الله سیستانی در مورد Read more…

پایان نامه

دانلود مقاله c (5721)

-الف : الگوی نوسازی ………………………………………………………………………………………….46 -ب: الگوی انتقادی ………………………………………………………………………………………………50-ج: الگوی رهایی بخش ……………………………………………………………………………………….52-د : الگوی توانمند سازی ……………………………………………………………………………………..54مفهوم توسعه سیاسی …………………………………………………………………………………………….55تعریف توسعه سیاسی …………………………………………………………………………………………..55شاخص های توسعه سیاسی ………………………………………………………………………………….59الف :اعتماد سیاسی ………………………………………………………………………………………………61ب : فرهنگ سیاسی ……………………………………………………………………………………………..63ج Read more…

پایان نامه

منابع و ماخذ مقاله c (5720)

بدنه سد زیرزمینی52 4.4.4تخمین جرم ذخیره شده در بدنه سد در حالت جریان پایدار54فصل پنجم: مدلسازی سد های زیرزمینی عمیق1.5آ نالیز سد زیرزمینی مکه مکرمه 58 2.5بررسی منطقه مورد مطالعه 581.2.5 شرایط مرزی 63 2.2.5نتایج Read more…

پایان نامه

دانلود تحقیق c (5718)

صفحه عنوان فصل اول: کلیات1 فصل دوم: آشنایی با سازمان یونسکو و تاثیر اقدامات آن بر صلح و امنیت بینالمللیمقدمه فصل دوم20 مبحث اول: بررسی شکل‌گیری یونسکو و تشکیلات آن23 گفتار اول: چگونگی شکل‌گیری یونسکو23 Read more…