پایان نامه

منابع تحقیق c (5729)

4-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………..404-2 نتایج حل با روش دقیق محدودیت-Ԑ………………………………………………………………………………404-3 شرحی بر نحوه طراحی NSGA-II………………………………………………………………………………….41 4-3-1 عملکردچرخه ای…………………………………………………………………………..45 4-3-2 نخبه گرایی……………………………………………………………………………………45 4-3-3 تقاطع…………………………………………………………………………………………….47 4-3-4جهش……………………………………………………………………………………………47 4-3-5 شروط توقف………………………………………………………………………………………………..504- 4 شرحی بر نحوه طراحی MOPS………………………………………………………………………………….514-5 اجرای الگوریتمها…………………………………………………………………………………………….52 4-5-1 نتایج Read more…

By 92, ago
پایان نامه

منابع تحقیق c (5728)

بند چهارم: ویژگی های رسانه نوین36گفتار دوم: مقایسه تطبیقی میان رسانه های سنتی و رسانه های نوین37بخش دوم: وضع قوانین مربوط به رسانه های نوین42فصل اول: چارچوب حقوقی رسانه ها43گفتار اول: وضع مقررات برای رسانه Read more…

By 92, ago
پایان نامه

دانلود تحقیق c (5718)

صفحه عنوان فصل اول: کلیات1 فصل دوم: آشنایی با سازمان یونسکو و تاثیر اقدامات آن بر صلح و امنیت بینالمللیمقدمه فصل دوم20 مبحث اول: بررسی شکل‌گیری یونسکو و تشکیلات آن23 گفتار اول: چگونگی شکل‌گیری یونسکو23 Read more…

By 92, ago
پایان نامه

منابع و ماخذ مقاله c (5720)

بدنه سد زیرزمینی52 4.4.4تخمین جرم ذخیره شده در بدنه سد در حالت جریان پایدار54فصل پنجم: مدلسازی سد های زیرزمینی عمیق1.5آ نالیز سد زیرزمینی مکه مکرمه 58 2.5بررسی منطقه مورد مطالعه 581.2.5 شرایط مرزی 63 2.2.5نتایج Read more…

By 92, ago
پایان نامه

منابع و ماخذ تحقیق c (5710)

3 – 2- 3 نقد اصطلاح پدیده ی قرآنی در نوشته های جابری…………………………………………………………………………..533 – 2 – 4 نقد واکاوی های قرآنی جابری طبق ترتیب نزول…………………………………………………………………………….553– 2- 5 نقد دیدگاه جابری در باره ی امی بودن Read more…

By 92, ago
پایان نامه

دانلود مقاله c (5721)

-الف : الگوی نوسازی ………………………………………………………………………………………….46 -ب: الگوی انتقادی ………………………………………………………………………………………………50-ج: الگوی رهایی بخش ……………………………………………………………………………………….52-د : الگوی توانمند سازی ……………………………………………………………………………………..54مفهوم توسعه سیاسی …………………………………………………………………………………………….55تعریف توسعه سیاسی …………………………………………………………………………………………..55شاخص های توسعه سیاسی ………………………………………………………………………………….59الف :اعتماد سیاسی ………………………………………………………………………………………………61ب : فرهنگ سیاسی ……………………………………………………………………………………………..63ج Read more…

By 92, ago
پایان نامه

تحقیق c (5711)

1. قابل فهم بوده ظاهر قرآن برای همگان ………………………………………………………………292. شناخت و تفهیم یگانگی خدااصلی ترین هدف قرآن ………………………………………….30 شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید 3. Read more…

By 92, ago
پایان نامه

پایان‌نامه ارشد رایگان c (5722)

2-8 مفهوم حلال در صنعت حمل و نقل……………………………………………………………… 392-8-1 استفتائات مراجع تقلید در مورد حمل و نقل عمومی……………………………….. 412-8-1-1 استفتائات مقام معظم رهبری در مورد حمل و نقل عمومی……………………… 412-8-1-2 استفتائات آیت‌الله سیستانی در مورد Read more…

By 92, ago